Blue

image7

Today is a blue, low day. Why I can't really say - maybe due to lack of sleep...


Might just as well be due to my future dreaded farewell - I'll probably not be as close (distance-wise atleast) to one of my oldest and closest friends anymore when fall comes. I can't see how that'll turn out alright in the end. Not right now. I hate the idea of leaving - although I'll get closer to some. I just don't have the energy or motivation to explain myself all over again - to people who won't understand, people I can't choose but who I am forced to socialize with.

It's just one of those days today.

image8

That's it for now.

Att vara eller icke-vara är ingen fråga.

image6


Vissa saker är "just not meant to be". Oavsett vad som i rimlighetens namn borde vara rätt och riktigt i sammanhanget. Vissa gånger måste allt bara följa Murphy's Law - just bara därför. Några av livets krumsprång.

Perminides, en grekisk filosof, han var inte tappad bakom en typisk antik grekisk vagn han inte. Han hade en hel del bra tankar. "Endast det som existerar finns till" - now didn't I tell you he was somethin', this guy!? Detta innebär i korthet alltså att; ja, det som finns det finns och finns det inte så finns det inte. Har du tappat bort något? Oroa dig inte, finns det inte så fanns det inte och har aldrig heller funnits och kommer således heller aldrig i framtiden att finnas. Better to have had and lost than never to have had at all. The thing is just - you never did.
Därmed menar han också att det enda som alltid funnits är "varat", alltså det att vara, och detta för att någonting inte kan bli till av ingenting. Eftersom att varat existerar måste det alltid ha funnits.
Ett icke-vara är då också omöjligt, alltså; ett tomrum med ingenting är en omöjlig företeelse. Ur detta kan härledas att rörelse heller inte existerar - då en rörelse kräver tomrum att fylla upp, som ju inte kan existera eftersom att varat alltid funnits eftersom att det finns nu. Förändring och mångfald kräver också tomrum, varför ingen av dessa heller kan existera. Föremål kräver också tomrum, som avgränsar dem från varandra, därmed finns inte mer än ett föremål, för varat finns ju.
Allt som vi hittills trott var sant ställs på ända, varför? Jo, för våra sinnesorgan skapar en falsk bild av världen.

Allt bara för att vi är. Väldigt stilla, väldigt tätt packade och alltid desamma. En intressant man den där Perminides.

Cogito ergo sum - Jag tänker alltså är jag.

RSS 2.0